Ἀριστείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀριστίδης (6ος αι. π.Χ., Σάμος / 4ος/3ος αι. π.Χ., Κέως, Εύβοια / 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Αθήνα / 2ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία / 2ος/1ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θάσος και συχνά στο εξής), Ἀριστηίδης (5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀριστείδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Aristides (ελλην. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀριστείδειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Νήσος), Ἀριστείδους (γεν., 3ος αι. π.Χ., Ιωνία), Ἀριστήδης (2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος-5ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 445.3 (= Feissel 1983, 62) (2) Μακεδονία (Εορδαία-Βοκερία) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Gow & Page 1968, 441· AAA 4 (1971), 115-117  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 491-518 μ.Χ., Mél. Tisserant 2ος τόμ., 301

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
312