Ἀντωνῖνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντωνεῖνος (αυτοκρ. περ., Βιθυνία, Ιωνία, Λυδία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία, Αθήνα / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Λυδία, Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες) 2ος αι. μ.Χ., ΕΑΜ 125.6 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 535 μ.Χ.,  IG X.2.1.804.11 (= Feissel 1983, 134) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
94