Παρμενίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παρμενίὀν (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Παρμενίοντος (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  π. 400-330 π.Χ., RE (1)· Berve 606 (2) Μακεδονία  τέλη 1ου αι. π.Χ., Παλατινή Ανθολογία V 33, 34, VII 183, 184, 239· IX 27, 43, 69, 113, 114, 304, 342· XI 4, 65· XVI 216, 222 (= Gow & Page 1968, 2578-2627· RE (3)) (3) Μακεδονία 267 π.Χ., SEG XXVII 1114.24a  (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 226 π.Χ., PPetr2 24.8 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  46.8-9 (6) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.36 (7) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  142.9 (8) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., ILeukopetra σ. 205 (9) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.11 (10) Μακεδονία  (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., BSA 58 (1963), 22 αρ. 3 (= 256) (11) Μακεδονία  (Βοττιαία-Πέλλα) 2ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 607 (12) Μακεδονία  (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.82 (13-14) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.22-23, 40 (15) 90 μ.Χ., IG X.2.2.326.80 (16) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Σιάτιστα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 26.13 (17) Μακεδονία  (Εορδαία-σημ. Εξοχή) 2ος αι. μ.Χ., EAM 98 (18) Μακεδονία  (Μυγδονία-Απολλωνία) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLIV 508 (= Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 66 (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.82 (20) 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.99 (21) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.126.5 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 309 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.37 (23) Μακεδονία  (Ορεστίδα-σημ. Αγία Άννα) 2ος αι. μ.Χ., EAM 196 (24) Μακεδονία  (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186I.45 (25) 192 μ.Χ., EAM 186I.52 (26) 192 μ.Χ., EAM 186II.55 (27) 192 μ.Χ., EAM 186III.57 (28) Μακεδονία  (Παιονία-Αστρέα) 1ος/2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 102A.5 (29) Μακεδονία (Πελαγονία-Κεραμιαί) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.211 (30) Μακεδονία (Πελαγονία) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.185 (31) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 64 αρ. 18 (32) Μακεδονία (Πιερία-Φυλακαί) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 140.5 (33) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 1ος-2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 666 (34) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., IG IX.12.4.1533II (35) < Μίλητος 3ος αι. π.Χ., Milet I.3.63.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
199