Εὔδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐδικο̄ (γεν., αρχ. περ., Σικελία), Εὔδιϟος (7ος-6ος αι. π.Χ., Κόρινθος / 6ος αι. π.Χ., Αθήνα), hεύδικος (;5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Εὐδίκειος (πατρων. επίθ.,  4ος αι. π.Χ., ελλ. περ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.27  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 45 αρ. 9.6 (= SEG XLI 563· πρβ. XLIV 504) (3) Μακεδονία (Εορδαία-Βρύνη) 57-55 π.Χ., EAM 115.4 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαλάστρα;) 4ος αι. π.Χ.,  SEG XLIV 524  (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 3ος αι. π.Χ., IG XII.8.116 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
94