Ἀρσινόη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Arsenoe (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Arsinoe (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 316-270 π.Χ., RE (26) (2) Μακεδονία < Αιτωλία 245-204 (240-221) π.Χ., IG IX.12.1.56d· πρβ. ZPE 138 (2002), 145 (RE (27)) (3) Μακεδονία 65-41 π.Χ., RE (28) (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 63 π.Χ., POxy 1644.12, 20 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;) 4ος/3ος αι. π.Χ., RE (25) (6) Μακεδονία (Εορδαία) 4ος αι. π.Χ., RE (24) (πρβ. FGrH 631 F 1) (6) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44