Έδεσσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δροσερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δουλκίτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δομνῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δίμνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημητρία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δημέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαμοθάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκυλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀκύλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Αἰθέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀθανάσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἅδυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀδευδᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀδέλφιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἁδεῖα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Έδεσσα