Έδεσσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Φιλιππικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλήτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φῆλιξ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φαρίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φάβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταρούλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰουλιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρυσόγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρύσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρύσανθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Χρήστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Χάρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰωάννα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππομάχα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰούλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰορδάνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰκάριλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Έδεσσα