Ἀκύλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀκύλλας (1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Ἀκυίλας (2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) π. 325 π.Χ., SEG XXXV 787 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.16 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.935

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45