Αἰθέριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐθέριος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα), Ἠθέριος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα)  5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: