Δίμνος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 557 (= SEG XLIX 827· πρβ. ZPE 132 (2000), 161-162 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Χαλάστρα) 330 π.Χ., RE (-)· Berve 269

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 206·  Kalleris 1954 [1988], 291-292, κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1994, 79· Tataki 1998, 98 αρ. 1 & σ. 339, 386.

Σχόλια: 

Απαντά αποκλειστικά στη Μακεδονία

Γεωγραφική διασπορά: