Έδεσσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀγροίκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγοράστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀγαθόκλεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γραφικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γράπτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γένθιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γάϊος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βραγάντις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιτιδανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιγλέντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βιάτωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βήριμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Βενερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βασίλισσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βάσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Έδεσσα