Βοττιαία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Βάρη Νικίου Τοπωνύμιο
Ἀντίοχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνδρόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀνδρίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀμμιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στρατόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐρυδίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὔλαιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἑρμογένεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δημήτριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γοργίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοττιαία