Βοττιαία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Αὔραντον Τοπωνύμιο
Ἀταλάντη Τοπωνύμιο
Ἄλωρος Τοπωνύμιο
Ἀλωρίτης Εθνωνύμιο
Ἀλλάντιος Εθνωνύμιο
Ἀλλάντιον Τοπωνύμιο
Ἀλλάντη Τοπωνύμιο
Αἰγεαῖος Εθνωνύμιο
Αἰγαῖος Εθνωνύμιο
Αἰγεαί Τοπωνύμιο
Πελληναῖος Εθνωνύμιο
Πελλαῖος Εθνωνύμιο
Πέλλα Τοπωνύμιο
Κύρρος Τοπωνύμιο
Κυρρέστης Εθνωνύμιο
Κυρραῖος Εθνωνύμιο
Κυνέοι Τοπωνύμιο
Κυνάστης Εθνωνύμιο
Κύδνα Τοπωνύμιο
Κίτιον Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοττιαία