Εὔλαιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 184 (2) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 7A.33 (3) 2ος αι. μ.Χ., ISamothrace 47.5, 10· ΕΚΜ 1, Βέροια 105.9 (4) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 105.5 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Γένδερρος) 132 μ.Χ., ή 135 μ.Χ., SEG XLIII 394 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 1ος αι. π.Χ., SEG XXIV 505 (7) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;) π. 179-168 π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 70a· Πλούταρχος, Αιμ. 23, 6· Λίβιος XLIV 43.4 (RE Supplbd. 4 (3)) (8) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.40 (9) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.52 (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.6 (11) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος αι. π.Χ., SEG L 629 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11