Βοττιαία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Καννωνέα Τοπωνύμιο
Βοττιαῖος Εθνωνύμιο
Βοττιαιΐς Τοπωνύμιο
Βοττιαία Τοπωνύμιο
Βοττία Τοπωνύμιο
Βοττεάτης Εθνωνύμιο
Εὔβοια Τοπωνύμιο
Ἐδεσσαῖος Εθνωνύμιο
Ἔδεσσα Τοπωνύμιο
Δρογεάτης Εθνωνύμιο
Δρόγα; Τοπωνύμιο
Διοκλητιανούπολις 2 Τοπωνύμιο
Δαυσαρηνός Εθνωνύμιο
Δάσαυρα Τοπωνύμιο
Μίεζα Τοπωνύμιο
Μειλίχιος
Μενεΐς Τοπωνύμιο
Μαριν(ι)αῖος Εθνωνύμιο
Μαρινία Τοπωνύμιο
Μανδαραῖος Εθνωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοττιαία