Ἑρμογένεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἑρμογένια (αυτοκρ. περ., Βοττιαία / 2ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ermogenia (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχνες) αυτοκρ. περ., AM 27 (1902), 310 αρ. 16 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9