Βοττιαία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Μανδαραί Τοπωνύμιο
Μακροπέδιον Τοπωνύμιο
Στρυμόνιον Τοπωνύμιο
Σκυδραῖος Εθνωνύμιο
Σκύδρα Τοπωνύμιο
Σκούριον Τοπωνύμιο
Τυρισσαῖος Εθνωνύμιο
Τύρισσα Τοπωνύμιο
Τόπος Μακρός Τοπωνύμιο
Νέα --- Τοπωνύμιο
Γαίμειον; Τοπωνύμιο
Ἰχναῖος, Ἰχναία Εθνωνύμιο
Ἴχναι Τοπωνύμιο
Γίνδαρος Τοπωνύμιο
Γένδερρος Τοπωνύμιο
Γαίμειον ;
Βουτηίς
Βλάγανα; Τοπωνύμιο
Βεροιαῖος, Βεροιαῖοι Εθνωνύμιο
Βέροια 1 Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοττιαία