Ἀντίοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιόχειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Antiocus (2ος αι. π.Χ., Δήλος /1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Σικελία), Antiochus (1ος αι, π.Χ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., 4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία),  Ἀντίὠχος (αυτοκρ. περ., Ιωνία /3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία /3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία), Ἀντείοχος (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία /2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 417-413 π.Χ., IG I3.89.69 (2) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.17.9, 2.6.3· Πετράκος 1997, 2.4· Rhodes & Osborne 2003, 75B· πρβ. Eretria XI σσ. 367-387 (3) Μακεδονία 333 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.9.2, 3.5.6 (RE (13)· Berve 91) (4) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ.  4.30.5-6 (Berve 90) (5) Μακεδονία 323-261 π.Χ., RE (21) (6) Μακεδονία π. 286-246 π.Χ., RE (22) (7) Μακεδονία π. 265-226 π.Χ., RE (23) (8) Μακεδονία π. 243-187 π.Χ., RE (25) (9) Mακεδονία 221-193 π.Χ., RE (26) (10) Μακεδονία π. 218-164 π.Χ., RE (27) (11) Μακεδονία π. 190-170 π.Χ., Grainger 1997, 37 (12) Μακεδονία π. 173-162 π.Χ., RE (28) (13) Μακεδονία π. 158-129 π.Χ., RE (30) (14) Μακεδονία 2ος αι. π.Χ., RE (31) (15) Μακεδονία π. 148-142 π.Χ., RE (29) (16) Μακεδονία π. 142-96 π.Χ., RE (31) (17) Μακεδονία π. 135-95 π.Χ., RE (32) (18) Μακεδονία π. 115-93 π.Χ., RE (34) (19) Μακεδονία π. 115-84 π.Χ., RE (32) (20) Μακεδονία π. 115-83 π.Χ., RE (33) (21) Μακεδονία π. 90-64 π.Χ., RE (36) (22) Μακεδονία < Αίγυπτος 73 π.Χ., POxy 3482.3, 29 (23) Μακεδονία (Βοττιαία) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.8 (24) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 213 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 83 αρ. 61.9 (= SEG XLVI 715) (25) Mακεδονία (Κρηστωνία-Βράγυλαι) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.71 (26) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) μέσα 4ου αι. π.Χ., RE Supplbd. 3 (-) (27) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.310.5 (28) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.373 (29) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AII.20 (30) Μακεδονία (Ορεστίδα) 429 π.Χ., Θουκυδίδης 2.80.6 (31) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Kolobaisa) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.235 (32) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια;) 4ος αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 59 αρ. 12 (ή Όλυνθος)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
797