Ἀμμιανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνμιανός (3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 226 (2) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 220  (3-4) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 212 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Γένδερος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 396 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 229 μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 200 αρ. 12.33 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241AI.12 (8) IG X.2.1.248II.4 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 582 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 570

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
73