Κράτιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κρατίππειος (πατρων. επίθ.: 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Cratippus (1ος αι. π.Χ., Σικελία, Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 325 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.20 (=  SEG XXXVI 626) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al. 5ος τόμ., 197-198 αρ. 608  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος;) < Αθήνα π. 330 π.Χ., IG II2.1496.220

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
99