Κράστων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κράστο̄ν

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.61 & 64

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: