Ὀλυμπιόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ὀλυμπιόδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Θήβα, Τανάγρα / 4ος αι. π.Χ., Θήβα), Ὀλυνπιόδο̄ρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ὀλυνπιόδωρος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Αθήνα, Τεγέα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Αίγυπτος 144-141 π.Χ., PBingen 35.6, 16 (= La'da 2002, E1566)  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 24.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
190