Ναμέρτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 4ου αι. π.Χ.,  Cambitoglou, Papadopoulos & Tudor Jones 2001, 1ος τόμ., 726 αρ. 18.1 (πρβ. BE 2003, αρ. 156)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: