Νέαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Nearchus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  μέσα 4ου αι. π.Χ., BCH 106 (1982), 84 αρ. 37 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 100-75 π.Χ., SB 8974 απόσπ. 3, 4, 7, [9], 11 κλπ.  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα)  3ος αι. μ.Χ., Tataki 1994, 218 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
58