Ὀρφεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Orpheus (αυτοκρ. περ., Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 182-178 π.Χ., PMich 182.8· 183 πίσω όψη.1· 193I.1 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-Κέντρο) 3ος αι. μ.Χ., EAM 60c  (3) Μακεδονία (Ελίμεια-Οβλόστιοι) ;3ος αι. μ.Χ., EAM 65Ib

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29