Βοιωτία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πασίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρμενίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρηγόριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρασκευή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραμονίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάνταινος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παιώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάϊλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώταιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοιωτία