Πάνταινος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια-Κασσάνδρεια) π. 285 π.Χ., SEG XXIX 600.3 (πρβ. XXXVIII 621) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37