Παρηγόριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παριγόριος (βυζ. περ., Θήβα), Παρεγόριος (4ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;4ος αι. μ.Χ.,  Feissel 1983, 193

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7