Πάπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πάπου (γεν., 2ος-1ος αι. π.Χ., Τρωάδα), Papus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία < Αίγυπτος 12 μ.Χ., PKöln 227B.7, 8 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19