Πασίνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Pasinicus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Πασίνεικος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  4ος αι. μ.Χ., Σωκράτης Σχολαστικός, Εκκλησιαστική Ιστορία 4.12  (2) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ποντοκώμη) αχρον., SEG XLVII 937

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9