Παιώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παιὀ̄́νιος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πεώνιος (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.889 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) π. 421 π.Χ., IG V.1 1568· Overbeck 1865, 825· 851-852· IvOl 259· ML 74· SIG3 80 (RE (8)) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51