Οζολία (Δυτική) Λοκρίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πυθέας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρωτόμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πράξων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πραξίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυξένα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκλειτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύγνωτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολέμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλείσταρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλάτωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίθων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέταλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Οζολία (Δυτική) Λοκρίδα