Πάσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 318 π.Χ., Hatzopoulos, 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.28 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31