Πρωτόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 333 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 2.9.2 (RE (4)· Berve 667 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.17 (πρβ. BE 1992, αρ. 321) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
94