Πλείσταρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  4ος/3ος αι. π.Χ., Διόδωρος 19.77.6· 20.112.1-4· Παυσανίας 1.15.1· Πλούταρχος, Δημήτριος 31.4-5· 32· Στέφανος Βυζάντιος s.v. Πλειστάρχεια και επιγραφικά τεκμήρια (RE (2)· Berve 641) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) ελλην. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 133

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
61