Πλάτωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Plator (3ος αι. π.Χ., Ιλλυρία /1ος αι. π.Χ., Ορεστίδα /αυτοκρ. περ., Σικελία, Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.296 (SEG XXXVII 586) (2) Μακεδονία (Ορεστίδα) 57 π.Χ., RE (2) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33