Πρόξενος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρόχσενος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια, Αθήνα), Πρόξξενος (5ος αι. π.Χ., Λοκρίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 329 π.Χ., Πλούταρχος, Αλέξ., 57.5 (RE (9)· Berve 662) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 786 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 609 (= XLIII 372)  (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Βορμίσκος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLIX 844.2· BE 1996, αρ. 270

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
144