Πραξίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πραχσίας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πραξέας (4ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 221 π.Χ., PPetr III 112dII.8 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.24 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
105