Πολύκλειτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυκλειτεία (συζυγ. επίθ., ελλην. περ., Θεσσαλία), Πολυκλείτειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Πολύκλητος (3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πολύκλιτος (1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Κως / 1ος αι. π.Χ./ 1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία), Polyclitus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Polycletus (3ος-4ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.88.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
114