Πίθων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πίθο̄ν (500 π.Χ., 5ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 823A 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25