Πολυξένα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυξξένα (5ος αι. π.Χ., Αρκαδία), Πολυξεναία (κτητ. επίθ., Θεσσαλία, 5ος αι. π.Χ.), Πολυξείνα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 500-480 π.Χ., TAPA 62 (1931), 41 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34