Πράξων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πράξο̄ν (5ος αι. π.Χ., Μέγαρα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος αι. μ.Χ., IG XII.8.209.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40