σημ. Σισάνι

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Κόϊντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποτάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σιλουανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαμβαθίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μάξιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδών Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὐφρόσυνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔτακτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λύκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τυχικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τίτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τερτιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσίδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑψίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὑγίεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to σημ. Σισάνι