Τυχικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τυκικός (αυτοκρ. περ., Αμοργός), Τυχεικός (αυτοκρ. περ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.5 (2) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.699 (3) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
97