Ἰσίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσίων (ελλην. περ., Πεπάρηθος, Ιωνία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Κως, Αργολίδα / αυτοκρ. περ., Κως, Σάμος, Εύβοια, Αργολίδα, Βοιωτία, Ιωνία / 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 1ος αι. μ.Χ., Πεπάρηθος, Βοιωτία,  Αθήνα, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., Χίος, Θάσος, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Αθήνα, Λάρισα, Σπάρτη / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Isio (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.127.8 (2) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.12 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
113