Ὑγίεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hygia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ.,  Σικελία), Ὑγεία (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη /1ος-2ος αι. μ.Χ., Βοιωτία, Δελφοί / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη, Ιωνία, Βιθυνία, Ορεστίδα / 3ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 4ος αι. μ.Χ., Ιωνία),  Ὑγία (2ος-1ος αι. π.Χ., Θράκη / αυτοκρ. περ., Αμοργός, Μήλος, Κύπρος, Κάτω Ιταλία, Σικελία, Θεσσαλία / 1ος αι. μ.Χ., Πάρος / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 200 μ.Χ., Λυδία / 3ος-5ος αι. μ.Χ., βυζ. περ. Σικελία), Hycia (2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.324 (2-3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.510 (4) Μακεδονία (Ορεστίδα-σημ. Σισάνι) 146 μ.Χ., EAM 187.18

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60