Ιλλυρία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περπέτουα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παῦλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παμφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσπις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώπολις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ιλλυρία