Σώπολις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 365-328 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.2.5· 3.11.8· 4.13.2, 18.3· Κούρτιος 8.7.2 (Berve 736) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 375-350 π.Χ., IThrakAig E169 (3) 336-334 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.2.5 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Σκιώνη) 360 π.Χ., IG IV.12.94b.25

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
91