Σῶσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Sosus (3ος-2ος αι. π.Χ., Μυσία / 2ος αι. π.Χ., Κρήτη / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.89, 96 (3) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XXV 705 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
191