Σωσικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Κως 2ος-1ος αι. π.Χ., NS 622 (2) Μακεδονία πριν το 348 π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ.,  435 αρ. 2249 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.3, 9· SEG XLI 566 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι)  < Δελφοί μετά το 346 π.Χ., Syll3 267A.1 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. π.Χ., IG X.2.1.302 (πρβ. ΑΕΜΘ 15 (2001), 215) (6) Μακεδονία (Πιερίδα-;Φάγρης) 4ος αι. π.Χ., Πίκουλας 2001, 113 αρ. 1 (7) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., TAPA 62 (1931), 54 αρ. 5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
273